Zodeknikmos

Zodeknikmos
Bryaceae
Bladmossen
Niet bedreigd
Vrij zeldzaam
Bryum caespiticium Hedw.

Zodeknikmos en Zwanenhalsknikmos zijn bijzondere pioniersoorten op basenrijke bodem (leem, kalkrijk zand e.d.) en beschutte muren. Ze komen zowel tussen de Beken als op het Industrieterrein voor.
Zodeknikmos: https://www.verspreidingsatlas.nl/2582
Zwanehalsknikmos: https://www.verspreidingsatlas.nl/2602