Biefstukzwam

Biefstukzwam (foto: E. Minke)
De Biefstukzwam is een hele merkwaardige paddenstoel die in het veld makkelijk te herkennen is. Voor de wandelaar heeft de soort een hoge belevingswaarde. Zij komt vooral aan de basis van oude eiken voor. Jonge exemplaren zijn zeer vochtig (slijmig). Op de hoed ligt dikwijls een dikke laag rode gelei. De Biefstukzwam heeft de vorm van een tong of lever. De afmeting van de hoed varieert van 10-30 cm. De kleur is bloedrood. Het vruchtvlees heeft een vezelige structuur als bij een stuk vlees, vandaar ook de naam Biefstukzwam. De buisjeslaag is gelig. De Biefstukzwam is een echte zwakteparasiet die de boom aantast via wondjes. In Nederland kan deze soort overal gevonden worden op plaatsen met eiken. In het Renkums beekdal groeiden prachtige exemplaren op een stronk van de Zomereik.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0315010