Gewoon elfenbankje

Gewoon Elfenbankje (foto: E. Minke)
Elfenbankjes zijn zo goed bekend dat zij nauwelijks een beschrijving behoeven. De vruchtlichamen zijn halfcirkelvormig tot schelpvormig en komen zeer algemeen voor op zowel loof- als naaldhout. De hoedjes zijn dun, taai en houtig, 5 tot 10 cm breed en fijn behaard. De kleur is zeer variabel (geel tot allerlei tinten bruin). Opvallend is de zonering van de hoedjes, waarin dikwijls een zwarte band voorkomt. De talrijke hoedjes groeien vaak boven elkaar. Het komt ook vaak voor dat er geen hoedjes worden gevormd. Men spreekt dan van resupinaat groeiende hoedjes.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0417070