Gewoon fluweelpootje

Fluweelpootje (foto: E. Minke)
Het Gewoon fluweelpootje wordt gevonden in de periode dat de meeste paddenstoelen al weer verdwenen zijn, namelijk in het winterseizoen. Deze soort is in het veld makkelijk te herkennen en groeit in bundels op allerlei hout en aan de basis van bomen. Op hout van Wilg en Populier groeit het Gewoon fluweelpootje dikwijls, maar ook op stronken van Beuk, zoals in het Renkums beekdal. De hoeden zijn licht tot bruingeel en bruinoranje van kleur en tot 7-8 cm breed. Het hoedoppervlak is slijmig in vochtige toestand. De lamellen zijn aanvankelijk wit, maar na verloop van tijd geelbruin van kleur. De steel is aan de top geel; voor de rest donkerbruin tot zwartbruin en bedekt met een dikke viltlaag (naam!).
https://www.verspreidingsatlas.nl/0045010