Grote stinkzwam

Grote stinkzwam 2 (foto: Bart Heijne)
Grote stinkzwam (foto: Bart Heijne)

Bij een wandeling in de bossen kan men al in de zomermaanden vaak de onaangename geur van aas waarnemen. Deze geur wordt veroorzaakt door de Grote stinkzwam. De aasgeur trekt vliegen aan, die vervolgens de sporen aan hun pootjes vervoeren en deze verspreiden. De Grote stinkzwam is veel te vinden in zowel loof – en naaldbos. De paddenstoel ontwikkelt zich uit een zogenaamd ”duivelsei”’. Deze is omgeven door een membraam waar binnen een dikke geleilaag het voorontwikkelde vruchtlichaam ligt opgesloten. Tijdens vochtig, zacht weer neemt de paddenstoel veel water op, waardoor het membraam barst en de tot 20 cm hoge stinkzwam omhoog schiet. De steel is een prachtig wit, mazig netwerk, hol en breekbaar. Hierop staat de hoed. De hoed is klokvormig, diep netvormig geaderd en eerst groen als gevolg van een olijfgroene, naar aas ruikende, slijmigere massa (de gleba), waarin de sporen zich bevinden. De gleba verdwijnt spoedig, omdat de vliegen afkomen op de aasgeur en ervoor zorgen dat de sporen snel worden meegenomen. In het Renkums beekdal werd de Grote stinkzwam aangetroffen onder Douglas.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0225029