Paarse dennenzwam

Paarse dennenzwam (foto: Krist en Lies van Veen)
Op naaldhout (zowel van Grove den als Spar) kan men de Paarse dennenzwam veel vinden. De dunne, leerachtige hoedjes strekken zich dikwijls uit over meters liggende stammen. De hoedjes zijn enkele centimeters breed. De bovenzijde is witviltig met concentrische zones en grauwviolet. Dikwijls hebben de hoedjes een groene kleur als gevolg van algengroei. De onderzijde (buisjeslaag) is in jong stadium helder violet, maar verkleurt later naar bruin. In Nederland kan de soort overal worden gevonden waar naaldhout aanwezig is. Dit was ook het geval in het Renkums beekdal op de locaties met naaldhout.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0420010