Pruikzwam

Pruikzwam 1 (foto: E. Minke)
Pruikzwam 2 (foto: E. Minke)
De Pruikzwam is een tot de verbeelding sprekende soort vanwege de vorm. Het knolvormige vruchtlichaam bestaat uit dakpansgewijs boven elkaar geplaatste lobben waaraan enkele centimeters grote stekels hangen. Het vruchtlichaam is eerst wit, later gelig van kleur. De Pruikzwam is een zwakteparasiet die vaak groeit op wondvlakken van beuken. Tegenwoordig komt de Pruikzwam wat meer voor, omdat dode bomen en dode stammen getolereerd worden in de bossen. In Nederland staat de Pruikzwam op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare paddenstoelen in de categorie “bedreigd”. In het Renkums beekdal komt deze soort op één locatie voor op een oude Beuk. https://www.verspreidingsatlas.nl/0326030