Beekpunge

Beekpunge (foto: Dirk Prins)
In het natte deel van de Papierweide vinden we lokaal voedselrijke moeras- of oeverbegroeiingen, zoals Beekpunge, Grote kattenstaart, Grote lisdodde, Mannagras, Witte waterkers, Groot moerasscherm en Pluimzegge.
Beekpunge is een waterminnende plant met kale en iets vlezige stengel en bladeren. Het is een vaste plant die in de winter zijn bladeren behoudt. De bladeren bevatten antivriesstoffen. De bloempjes zijn blauw en 5-8 mm groot. Beekpunge bloeit in langgesteelde, ijle trossen die in bloei staan tussen mei en september. Aan waterkanten liggen ze op de grond en gedeeltelijk ook in het water. Vanuit deze liggende stengels groeien ze gebogen omhoog.
Beekpunge staat op open, zonnige tot licht beschaduwde, natte, (matig) voedselrijke, vaak kalkhoudende grond of in (zeer) ondiep, vaak stromend water. Zo kun je de plant bijvoorbeeld tegen komen langs beken, sloten, greppels en plassen (ook in het water daarvan), op kwelplekken en braakliggende, natte grond.
https://www.verspreidingsatlas.nl/1349