Blauwe bosbes

Blauwe bosbes (foto: Saxifraga-Willem van Kruijsbergen)
Blauwe bosbessen zijn dwergstruiken in onze armere bossen en heidevelden. De altijd groene sterk vertakte takken en twijgen kan de Blauwe bosbes ook in de winter assimileren. De smalle vleugels of lijsten langs de takken en twijgen vergroten het assimilerende oppervlak. Deze bosbessoort komt voor op vochtige tot droge, zure grond en is algemeen in het oosten, midden en zuiden van het land. In het Renkums beekdal komt het vooral voor in de arme bossen op de westhelling.
https://www.verspreidingsatlas.nl/1329