Bochtige smele

Bochtige smele (foto: Saxifraga-Jasenka Topic)
Bochtige smele is een in pollen groeiend gras, met donkergroene borstelvormige bladeren. De bloemen groeien in een wijd uitstaande, ijle pluim met gekronkelde, fijne takken. Het is een indicatorsoort van sterk zure, kalkloze, voedselarme, droge en doorlatende bodem en daardoor bij uitstek een soort van de hogere zandgronden en bijvoorbeeld uitgedroogd veen. Ze wordt begunstigd door stikstofaanvoer via de lucht, waardoor ze zich in de tijd van sterke luchtverontreiniging wist uit te breiden als een van de soorten die tot vergrassing van de heide leidde. Bochtige smele vind je veel in lichte dennenbossen en loofbossen op drogere gronden en ook maakt het een belangrijk deel uit van de grassen op de heide.
In het Renkums beekdal komt het vooral voor in de arme bossen op de westhelling.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0398