Boerenwormkruid

Boerenwormkruid (foto: Dirk Prins)
In het herinrichtingsgebied in het beekdal, het voormalige industrieterrein, dat kortgeleden geheel op de schop is gegaan, komen op verschillende plaatsen kenmerkende soorten uit ruderale gemeenschappen, zoals Boerenwormkruid, Speerdistel, Canadese fijnstraal, Bijvoet en Honingklaver talrijk voor. Boerenwormkruid is een 60-120 cm lange vaste plant die bloeit met platte schermen, die uit tientallen gele bloemhoofdjes bestaan. Daardoor valt bloeiwijze goed op en trekt insecten aan die voor bestuiving zorgen. De donkergroene, 5-25 cm grote bladeren zijn sterk veervormig gedeeld. De plant vormt forse pollen. De hoofdbloei valt in de periode juni tot en met augustus en de nabloei kan tot aan de herfst aanhouden.
Boerenwormkruid is een zeer algemene pioniersoort die groeit op zonnige, droge tot vaak vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke grond, zoals akkers, bermen, braakliggende grond, industrieterreinen en waterkanten. Vee mijdt de plant vanwege de giftigheid net als Jakobskruiskruid.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/1260