Canadese fijnstraal

Canadese fijnstraal (foto: Saxifraga -Rutger Barendse)
In de papierweide in het Renkums beekdal, dat kortgeleden geheel op de schop is gegaan, zijn hier en daar soorten van ruderale gemeenschappen, zoals Canadese fijnstraal en Bijvoet aangetroffen, met name op het droge deel van het terrein.
Canadese fijnstraal is een flink behaarde pionierplant met tijdens de bloei meestal veel kleine eivormige hoofdjes van hooguit 5 mm in doorsnee en met lintbloemen van nog geen mm. De hele bloeiwijze is een sterk vertakte pluim. Je vindt de soort op open en droge zandige omgewerkte grond op akkers, in verwaarloosde tuinen maar ook tussen plaveisel en dergelijke. Wanneer zich in de successie vervolgens andere soorten vestigen zoals Bijvoet zie je dat de plant verdrongen wordt. Canadese fijnstraal is zeer algemeen in Nederland. .
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/0475