Echte koekoeksbloem

Echte koekoeksbloem (foto: H. Poot)
Hoewel Echte koekoeksbloem nog steeds een algemene plant genoemd mag worden is ze nagenoeg overal uit de hooilanden verdwenen (waarvoor ze zeer kenmerkend was) door ontwatering en zware bemesting. Ze is terugdrongen naar de slootkanten en natte als natuurgebied beheerde terreinen. De plant is goed herkenbaar aan zijn dubbel gespleten roze kroonbladen. In het Remkumse beekdal komt het hier en daar voor in de nattere delen van het beekdal en in de natte en vochtige pioniervegetatie in het herinrichtingsgebied.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0772