Echte valeriaan

Op veel plaatsen zien we Echte valeriaan groeien (foto: Dirk Prins)
De Grunsfoortweide is een sterk verruigd perceel met overheersing van een aantal algemene ruigtekruiden en grassen van voedselrijke standplaatsen zoals Echte valeriaan, Grote brandnetel, Gewone smeerwortel, Moerasspirea en Grote Berenklauw, respectievelijk Grote vossenstaart en Gestreepte witbol.
In ruigten die waterlopen begeleiden bloeit aan het eind van de lente en het begin van de zomer een opvallend hoog wordende plantensoort met witte tot roze bloemen die in schermvormige tuilen staan.
Het is de Echte valeriaan die ook in de nazomer nogmaals kan bloeien. Echte valeriaan valt vooral tijdens de bloei in de maand juni op. Dat is wat vroeger dan de andere hoge planten in de begroeiing waarin ze staan. Meerdere tuilen samen geven de indruk van grote schermen. De veerdelige bladeren hebben 9 tot 21 deelblaadjes.
De plant staat op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, (matig) voedselrijke grond. Het wordt o.a. aangetroffen langs waterkanten, in nat verruigd grasland, bermen en, dijken, vaak samen met Moerasspirea en Grote wederik, die allebei later bloeien.
https://www.verspreidingsatlas.nl/1333