Gekroesde melkdistel

Gekroesde melkdistel (foto: Saxifraga-Jan van der Straaten)
In de Papierweide, die kortgeleden geheel op de schop is gegaan, zijn op verschillende plaatsen, mart name in het droge deel, kenmerkende soorten van akkers en andere regelmatig verstoorde zandgronden, zoals Gekroesde melkdistel en Heermoes aangetroffen.
Gekroesde melkdistel is een algemeen voorkomende pioniersoort uit het geslacht Melkdistel uit de Composietenfamilie, waartoe ook de Paardenbloem behoort. Je vindt Gekroesde melkdistel op open vochtige, zeer voedselrijke, vaak omgewerkte grond in akkers, moestuinen, stoepranden en andere terreinen met open plekken. Standplaats en uiterlijk van de Gekroesde melkdistel komt overeen met de Gewone melkdistel, waar ze ook nog sterk in uiterlijk op lijkt.
Melkdistels onderscheiden zich van de andere distels doordat het omwindsel niet stekelig is en ze wit melksap hebben. De verspreid aan de stengel staande bladeren hebben wel een stekelig getande rand maar zijn minder stevig dan die van de andere distels. De bladeren zijn van boven sterk glanzend donkergroen en zijn langs de rand enigszins gekroesd. De soort is zeer algemeen in Nederland.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/1224