Gestreepte witbol

Glanshaver Gestreepte witbol (foto: Dirk Prins)
De Grunsfoortweide is een sterk verruigd perceel met overheersing van een aantal algemene grassen en ruigtekruiden van voedselrijke standplaatsen, zoals Gestreepte witbol en Grote vossenstaart, respectievelijk Gewone smeerwortel, Grote brandnetel, Echte valeriaan, Moerasspirea en Grote Berenklauw.
Gestreepte witbol groeit in pollen en kan een dichte zode vormen in de matig voedselrijke graslanden waarin dit gras voorkomt. Gestreepte witbol bloeit van mei tot september en de kleur van de dichte pluimen varieert van wit tot groen, roze of purper. De plant wordt 30-90 cm hoog. Zowel de stengel, de bladscheden als de bladeren zijn dicht behaard. Het is ook gemakkelijk te herkennen aan de paarsrode lengtestrepen op de bladschede onder aan de voet van de bloeistengels. Het wordt wel een pyjamabroek genoemd. Gestreepte witbol is vaak aanwezig als pionierplant op minder goede bodems. Wanneer eenmaal aanwezig kan het gras zich enorm uitbreiden tot bijna een monocultuur. Dit is uit natuurbescherming zowel als uit agrarisch oogpunt, een ongewenste situatie.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0631