Goudgele honingklaver

Goudgele honingklaver (foto: Dirk Prins)
In het herinrichtingsgebied in het beekdal, het voormalige industrieterrein, dat kortgeleden geheel op de schop is gegaan, komen op verschillende plaatsen kenmerkende soorten uit ruderale gemeenschappen, zoals Honingklaver, Speerdistel, Canadese fijnstraal, Bijvoet, Boerenwormkruid talrijk voor. De lange trossen met goudgele tamelijk kleine vlinderbloemen van de soms manshoge Goudgele honingklaver zijn in de zomer en beginnende herfst een opvallende fraai aanwezig in ruderale ruigten, zoals langs rivieren, verlaten industrieterreinen, maar ook stedelijke ruigten. De planten worden soms manshoog en groeien op zonnige, vrij open plaatsen op vrij natte tot vochtige, (matig) voedselrijke tot zeer voedselrijke grond.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0810