Groot moerasscherm

Groot Moerasscherm (foto: H. Poot)
Groot moerasscherm is zeldzaam in deze streek en komt vooral in het westen en zuidwesten van het land voor. Deze schermbloemige plant groeit in het water en op waterkanten op zonnige tot half beschaduwde plaatsen op natte, (matig) voedselrijke, kalkhoudende grond. De liggende of opstijgende stengels wortelen op de onderste knopen. De zittende of kort gesteelde schermbloemen staan tegenover de bladeren. In het studiegebied Renkums Beekdal komt het plaatselijk regelmatig tot dominant voor in de natte delen van het beekdal en het herinrichtingsgebied (papierweide). Ook in het water van de Oliemolenbeek is Groot moerasscherm veel aanwezig, juist op de minder beschaduwde delen. Het voorkomen van soorten als Groot moerasscherm is het gevolg van bemesting en/of verontreiniging in het verleden. Deze vegetaties zullen op den duur afnemen of zelfs verdwijnen.