Grote brandnetel

Grote brandnetel (foto: Dirk Prins)
De Grunsfoortweide is een sterk verruigd perceel met overheersing van een aantal algemene ruigtekruiden en grassen van voedselrijke standplaatsen zoals Grote brandnetel, Gewone smeerwortel, Echte valeriaan, Moerasspirea en Grote Berenklauw, respectievelijk Grote vossenstaart en Gestreepte witbol.
De beken langs de Grunsfoortweide worden periodiek geschoond. Opgedregd materiaal blijft soms langs de oevers liggen, waardoor soorten als Reuzenberenklauw en Grote brandnetel hun kans schoon zien.
Grote brandnetel is door zijn brandharen gemakkelijk te herkennen. Deze zeer algemene planten kunnen groot worden en hele oppervlakken overwoekeren, vooral als de boden verstoord is en er veel stikstof in de bodem aanwezig is. De grote brandnetel is vaak te vinden op ruderaal terrein, zoals afvalplaatsen en verlaten bouw­plaatsen. De grote brandnetel is een zeer waardevolle waardplant. Zo komen er ongeveer 50 vlindersoorten op voor; Atalanta, Dagpauwoog, Kleine vos, Gehakkelde aurelia, enkele uiltjes en het Landkaartje leven zelfs alleen van de Grote brandnetel.
https://www.verspreidingsatlas.nl/1321