Grote kattenstaart

Grote kattenstaart (foto: Dirk Prins)
In het natte deel van het voormalig industrieterrein vinden we lokaal voedselrijke moeras- of oeverbegroeiingen, zoals Grote kattenstaart, Grote lisdodde, Mannagras, Beekpunge, Witte waterkers, Groot moerasscherm en Pluimzegge. Grote kattenstaart is hier met zijn rood-paarse bloemen in grote, langwerpige trossen een opvallende verschijning.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/0785