Grote ratelaar

Grote ratelaar
Grote ratelaar was vroeger in een groot deel van Nederland algemeen verspreid. Met name in vochtige hooilanden kwam dit kruid veel voor. Tegenwoordig is Grote ratelaar in het landelijk gebied vrijwel afwezig en vormen natuurreservaten het belangrijkste verspreidings­gebied van deze plant. Grote ratelaar is een eenjarige plant, die haar naam te danken heeft aan de zaden die rammelen in de vrucht. Grote ratelaar is een halfparasiet, d.w.z. dat hij voldoende bladgroen heeft om, via fotosynthese, in zijn behoefte aan koolhydraten te voorzien. Water en mineralen onttrekken ze echter gedeeltelijk aan de wortels van waardplanten, vooral gras. Ze komen voor in allerlei grazige, weinig of niet bemeste vegetaties. In het Renkums Beekdal komt de Grote ratelaar plaatselijk zeer talrijk voor in het natte gedeelte van het beekdal.
https://www.verspreidingsatlas.nl/1066