Grote vossenstaart

Grote vossenstaart (foto: Dirk Prins)
De Grunsfoortweide is een sterk verruigd perceel met overheersing van een aantal algemene grassen en ruigtekruiden van voedselrijke standplaatsen, zoals Grote vossenstaart en Gestreepte witbol, respectievelijk Gewone smeerwortel, Grote brandnetel, Echte valeriaan, Moerasspirea en Grote Berenklauw.
Grote vossenstaart is een van de vroegst bloeiende grassen en is bovendien gemakkelijk te herkennen door de vorm van de dichte zachte aar. De sigaarvormige aar steekt in bermen en graslanden tijdens de bloei vaak boven de kruidenbegroeiing, vaak mede gedomineerd door het wit bloeiende Fluitenkruid, uit. De plant bloeit van maart tot juni. De ver naar buiten stekende meeldraden met helmknoppen vallen op door hun kleur. In het begin van de mannelijke bloei is de kleur van de helmknoppen roomwit, bij rijping verkleuren ze naar paars en als het pollen uit de open helmknoppen door de wind is meegenomen, worden ze bruin. De soort komt algemeen voor op rijke, vochtige, iets kalkrijke grond in graslanden, uiterwaarden, dijken, bermen en lichte loofbossen. De plant verdraagt tijdelijke overstromingen goed.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0042