Mannagras

Mannagras (foto: Saxifraga: Rutger Barendse)
In de natte delen van het beekdal tussen de Bennekomseweg en de Hartenseweg en in de papierweide komen plaatselijk voedselrijke moeras- of oeverbegroeiingen voor waaronder zoals Mannagras, Grote lisdodde, Groot moerasscherm en Grote egelskop.
Op zonnige of soms licht beschaduwde plaatsen op natte, voedselrijke bodem en in ondiep, voedselrijk stilstaand of stromend water kun je Mannagras uit de Grassenfamilie aantreffen. Het overblijvende gras heeft ondergronds, dus ook in de onderwaterbodem in de oeverzone, een uitgebreid stelsel van wortelstokken en kan daardoor tamelijk grote matten vormen. In het water heeft Mannagras vaak vlottende stengels met voor een deel drijvende bladeren. De afgeplatte bladscheden zijn glad en de bladschijven zijn lang en eindigen in een lange spitse top. De halmen eindigen in een tamelijk ijle bloeiwijze die tijdens de bloei naar een kant neigt. De plant komt algemeen voor in Nederland.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/0584