Moeraskartelblad

Moeraskartelblad (foto: H. Poot)
Moeraskartelblad is een plant van onbeschaduwde, vrij open gras- en zeggevegetaties op drassige, weinig of niet bemeste, venige bodem. Het is een halfparasiet, d.w.z. dat ze voldoende bladgroen hebben om via fotosynthese de benodigde koolhydraten te verkrijgen maar water en mineralen onttrekken ze voor een deel aan de wortels van andere planten. Hiertoe dringen de wortels van de halfparasiet door in de houtvaten van de gast­heren. Moeraskartelblad parasiteert waarschijnlijk vooral grassen. Moeraskartelblad heeft geen reserve van kiemkrachtig zaad in de bodem; waar het is verdwenen is de kans op hervestiging gering. Dit maakt de vegetatie met moeraskartelblad tot een kwetsbaar systeem. In het Renkums Beekdal komt Moeraskartelblad regelmatig voor, verspreid over nagenoeg het gehele gebied met moerassen en natte graslanden tussen de Hartenseweg en de Bennekomseweg. Moeraskartelblad staat als ‘bedreigd’ op de Rode Lijst van vaatplanten.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0923