Moerasspirea

Moerasspirea (foto: Dirk Prins)
De Grunsfoortweide is een sterk verruigd perceel met overheersing van een aantal algemene ruigtekruiden en grassen van voedselrijke standplaatsen zoals Moerasspirea, Grote brandnetel, Gewone smeerwortel, Echte valeriaan en Grote Berenklauw, respectievelijk Grote vossenstaart en Gestreepte witbol.
Moerasspirea met zijn roomwitte sterk vertakte tuilen kan tamelijk hoog worden, tot rond de 1,20 m hoog. De bladeren die verspreid aan de rechtopstaande, forse, vaak roodbruin gekleurde stengels staan zijn afgebroken geveerd, dit wil zeggen dat er afwisselend grote en kleine deelblaadjes aan de bladsteel staan.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0526