Pluimzegge

Pluimzegge (foto: Dirk Prins)
Pluimzegge is een moeras- en oeverplant van voedsel- en basenrijk ondiep water. Door horsten te vormen kan zij sterke waterstandswisselingen het hoofd bieden. In het studiegebied komt Pluimzegge verspreid over het gebied op diverse plaatsen voor. In één van de plasjes (Slangengat) en op enkele plaatsen in het noordelijk deel van het moerasgedeelte in het beekdal (208) overheerst het de vegetatie. Verder komt het hier en daar voor langs de Oliemolenbeek.

Deze sprengbeken zijn beschaduwd tot halfbeschaduwd. Een oevervegetatie is vaak aanwezig, en is vrijwel beperkt tot de eerste meter van het water. In deze zone komt regelmatig Pluimzegge voor.

Alleen bij het Slangegat, langs de Oliemolenbeek is sprake van een moeraszone. Het Slangegat heeft een moerasvegetatie die grotendeels bestaat uit Pluimzegge. Vlak onder de Molenbeek, ter hoogte van bezoekerscentrum De Beken, is een kleine vijver aanwezig. In deze wateren domineert Dwergkroos, een neofyt, die inmiddels overal talrijk is. Een veel gevaarlijker exoot, Waterhyacint, is in 2014 gevonden bij het ‘herenzwembad’ en is inmiddels verwijderd. Het ‘herenzwembad’ is een plasje dat verder stroomafwaarts van het Slangegat ligt ter hoogte van het vlonderpad. Het is geheel beschaduwd en heeft geen brede moeraszone. Langs de oever staat regelmatig Pluimzegge en Groot moerasscherm.