Reuzenbalsemien

Reuzenbalsemien (foto: Dirk Prins)
In de Grunsfoortweide is lokaal de ongewenste exoot Reuzebalsemien talrijk. Reusenbalsemien is een plantensoort die steeds verder in het landschap oprukt en gemakkelijk manshoog kan worden. Het is de hoogste eenjarige plant in Nederland en hij valt op door de grote symmetrische rood tot paars kleurende bloemen. Het zaad, dat door de plant wordt weggeslingerd en zich zo verspreidt, wordt ook nog gemakkelijk door mens en dier door het landschap gesleept, waardoor de uitbreiding van de soort nog groter wordt. De plant vestigt zich langs waterkanten, op vochtige tot natte bodems op beschaduwde plaatsen, bijvoorbeeld langs struweelranden, in ruigten met hoge brandnetels en op braakliggende grond.
Reuzenbalsemien is een invasieve exoot, d.w.z. dat de soort van nature niet in Nederland voorkomt en schadelijk voor de natuur kan zijn. De plant vormt hoge en dichte bestanden. die inheemse soorten wegconcurreren en ecosystemen verstoren. Door de sterke geur van de bloem lokt de plant bestuivers weg van inheemse planten. imkers hechten veel waarde aan de reuzenbalsemien omdat honingbijen de soort graag bezoeken. Een ander probleem dat de reuzenbalsemien veroorzaakt, betreft het verschijnsel dat wanneer de plant ‘s winters afsterft, deze een kale bodem achterlaat, waardoor de kans op erosie sterk toeneemt. Imkers hechten overigens veel waarde aan de reuzenbalsemien omdat honingbijen de soort graag bezoeken.
https://www.verspreidingsatlas.nl/1862