Reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw (foto: Dirk Prins)
De Grunsfoortweide is een sterk verruigd perceel met overheersing van een aantal algemene ruigtekruiden en grassen van voedselrijke standplaatsen zoals Reuzenberenklauw, Gewone smeerwortel, Grote brandnetel, Echte valeriaan en Moerasspirea, respectievelijk Grote vossenstaart en Gestreepte witbol.
De beken langs de Grunsfoortweide worden periodiek geschoond. Opgedregd materiaal blijft soms langs de oevers liggen, waardoor soorten als Reuzenberenklauw en Grote brandnetel hun kans schoon zien. Door zijn enorme afmetingen is de Reuzenberenklauw een niet te missen plant. Hij heeft enorm grote schermen met witte bloemen en kan tot wel 4 m hoog worden. En dat alles in een jaar tijd. Daar komt bij dat de plant bij aanraking uit de stijve stengelharen plantensap op de huid afgeeft, dat bij instraling van zonnelicht blaarvorming kan veroorzaken. Om die reden wordt de plant, die ook veel in stedelijke gebieden wordt gevonden, bestreden. Hij bloeit tussen juli en september.
De Reuzenberenklauw is in de 19e eeuw als sierplant in Europa ingevoerd en in de loop van de 20ste eeuw ook in Nederland verwilderd. Je vindt de soort nu op voedselrijke grond in o.a. bermen van autowegen, tuinen en parken, langs waterlopen en op bewerkte grond.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0606