Rietgras

Rietgras (foto: Saxifraga-Jan van der Straaten)
In de moerasgedeelten van het beekdal, de papierweide en de Grunsfoortweide overheersen voedselrijke moeras- of oeverbegroeiingen, zoals Liesgras, Rietgras, Grote lisdodde, Scherpe zegge, Groot moerasscherm, Grote egelskop en Mannagras.
Riet- en Liesgras vormen echte, forse oevergrassen, die tot 2 m hoog kunnen worden.
Liesgras heeft tijdens de bloei grote, goudgele wijduitstaande pluim. Dit forse gras valt op door de geelgroene kleur van bladeren en stengels. De bladeren zijn meer dan één cm breed en kunnen heel lang zijn. De top van het blad heeft de vorm van een kap. Een gemakkelijk kenmerk om Liesgras te herkennen is de structuur van gemetselde bakstenen op de schedes van de bladeren.
Rietgras is een in de zomer bloeiend gras waarvan de aartjes in kluwen bijeen staan. De kleur van de bloeiwijze is rood tot paars metalig.
Beide grassen groeien op zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op natte, voedselrijke grond en in ondiep, voedselrijk zoet water. Ze hebben wijdvertakte, ondergrondse wortelstokken, die meters lang kunnen worden, waardoor ze grote oppervlakten kunnen innemen aan de rand van zoet water en in moerassen. In de zonering langs open water zie je Liesgras dichter bij het water staan dan Rietgras. In Nederland vind je de planten overal langs de waterkant van zoet water.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0585
https://www.verspreidingsatlas.nl/0930