Rosse vossenstaart

Rosse vossenstaart (foto: Saxifraga-Jan Willem Jongepier)
In de papierweide, die kortgeleden geheel op de schop is gegaan, zijn op verschillende plaatsen kenmerkende soorten uit pioniervegetaties van natte gronden aangetroffen, waaronder Rosse vossenstaart en Blaartrekkende boterbloem. De soort is ook incidenteel in de beekdalgraslanden gevonden.
Rosse vossenstaart behoort tot de grassenfamilie en is een pionier op open, natte, voedselrijke, met name stikstofrijke, gronden. Het ontleent de naam aan de helmknoppen die bij de bloei in de voorzomer van roomwit naar fel oranje kleuren. Rosse vossenstaart is algemeen in het rivierengebied en in aangrenzende laagveengebieden.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/0038