Schaduwgras

Schaduwgras staat meestal op licht beschaduwde, matig droge tot vochtige en matig voedselrijke grond. De plant is kenmerkend zijn voor loofbossen op voedselrijke bodem en wordt veel aangetroffen in boszomen en langs bospaden. De soort is algemeen in het oosten, zuidoosten en midden van het land en plaatselijk vrij algemeen in het rivierengebied en is elders zeldzaam. Na de WO II werd de soort vaak aangeduid met “Heil Hitlergras” wegens de schuin omhoog wijzende bladeren.
In het Renkums beekdal komt Schaduwgras regelmatig voor op de beboste beekdalhellingen.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0956