Speerdistel

Speerdistel (foto: Dirk Prins)
In de papierweide, die kortgeleden geheel op de schop is gegaan, komen op verschillende plaatsen kenmerkende soorten uit ruderale gemeenschappen, zoals Speerdistel, Canadese fijnstraal, Bijvoet, Honingklaver, en Boerenwormkruid talrijk voor. Speerdistel is gemakkelijk te herkennen aan zijn stevige stekels aan het uiteinde van de lobben van de geveerde bladeren en aan het voorkomen van 2 tot 5 cm grote lichtpaarse tot rode hoofdjes die alleen of met 2 of 3 bij elkaar staan. Het omwindsel, direct onder de bloem, is kegel-eivormig en hoger dan breed. Deze zeer algemene soort tref je aan op zonnige, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke, vaak verstoorde of omgewerkte grond.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/0336