Stijve ogentroost

Stijve ogentroost (foto: Dirk Prins)
Stijve ogentroost groeit als halfparasiet in schrale en onbemeste, min of meer gesloten, maar laag blijvende, beweide of gemaaide grasvegetaties op lichte, humushoudende, zwak zure tot neutrale bodem. In het Renkums Beekdal komt het voor op enkele plaatsen tussen de Hartenseweg en het vlonderpad en ter hoogte van informatiecentrum De Beken in het natte grasland in het beekdal. Deze halfparasiet breidt zich in de laatste jaren opvallend uit in Gelderland. Stijve ogentroost staat als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst van vaatplanten.

https://www.verspreidingsatlas.nl/2316