Wateraardbei

Wateraardbei (foto: Dirk Prins)
Uit de houtige, roodachtig gekleurde wortelstok, die je op de natte bodem of drijvend onder water aantreft komen de stengels te voorschijn die in het water drijven of op de natte venige bodem liggen. Ze richten zich echter tegen de bloeitijd op, zodat de planten in bloei toch een hoogte kunnen bereiken van meer dan 45 cm. Tijdens de bloei is de Wateraardbei gemakkelijk te herkennen aan de zwart-rood-paarse bloemen van zo’n 3 cm in doorsnee. Wateraardbei groeit in ondiep, voedselarm water en op drassige plaatsen op carbonaat- en fosfaatarme veengrond en humeuze zandbodem, meestal in zwak zure milieus. In het Renkums Beekdal komt het lokaal zeer talrijk voor in het natte grasland in het beekdal, ter hoogte van informatiecentrum De Beken. Wateraardbei staat als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst van vaatplanten.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0346