Leren over natuur

Beleven, ontdekken, onderzoeken

Kinderen hebben een natuurlijke drang om hun omgeving actief te onderzoeken. Onze educatie-programma’s richten zich daarom op ontdekkend leren. Zo beleven kinderen de natuur, maken ze kennis met het cultureel erfgoed van de eigen omgeving en denken ze na over hoe we omgaan met natuur en milieu.

Alleen basisscholen uit de gemeente Renkum kunnen inschrijven op onderstaand schoolprogramma. Andere groepen MET kinderen kunnen wel het kabouterpad (4-6 jaar) of een excursie aanvragen.

Voor basisonderwijs in Renkum 2016-2017

De gemeente Renkum ondersteunt het informatiecentrum financieel. Als tegenprestatie bieden wij de Renkumse basisscholen een programma rond natuur en milieu aan via het pluspakket van ‘t Venster. De scholen hebben zich hiervoor al kunnen inschrijven. Voor hen is het aanbod dit schooljaar gratis.

Excursie naar de Renkumse Molen, groep 3 & 4

natuur- en erfgoededucatie
Kerndoelen: 40, 56
Locatie: Renkumse molen
Duur: 1,5 uur
Samenwerking NME Renkums Beekdal en de Renkumse molen

De leerlingen bekijken en onderzoeken graan: waar in de aar zitten de korrels, hoe zien die er uit, hoe smaken ze? Ze onderzoeken ook of de korrels makkelijk geplet kunnen worden. De molenaar laat zien dat in een molen gebeurt: hoe zorgt de wind voor het malen van het graan? Welke slimme uitvindingen zitten er in een molen?

Op onderzoek in het beekdal, herfst en voorjaar, groep 5 & 6

natuureducatie
Kerndoel: 40
Startpunt: informatiecentrum Renkums Beekdal
Duur: 2,5 uur

Het Renkums Beekdal is een prachtige en afwisselende omgeving waar we elke keer weer nieuwe onverwachte dingen tegenkomen.
We streven naar een cyclus waarbij we elke twee jaar het programma herhalen. Komend voorjaar besteden we vooral aandacht aan lenteverschijnselen. Het jaar er op aan dieren in water en bodem. Bij het najaarsprogramma ligt de nadruk op herfstverschijnselen.

AfvalWEG, een project over afval, groep 7 & 8

milieu-educatie, burgerschapsvorming
Kerndoelen: 39, 51, 56
Locatie: Op school, in de schoolomgeving met mogelijkheid van een excursie naar Veentjesbrug
Samenwerking tussen NME-Renkums Beekdal, 6DS, ACV & ‘tVenster

Onderdeel van burgerschapsvorming is dat de leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun leefomgeving. Dit project is daar een aanzet toe. Het bevat verschillende onderdelen vanuit diverse invalshoeken en leerstijlen. Van onderzoeksopdrachten in de klas, zelf actief afval rapen, leren over afvalscheiding tijdens een excursie naar Veentjesbrug tot experimenteren met hergebruik. De resultaten presenteren de leerlingen aan het eind. De school kan zelf het programma samenstellen en bij aanmelding aangeven welke onderdelen zij afneemt.

Leskisten

Uit de leskisten die overgebleven zijn van het MEC-Renkum kunnen we er nu drie uitlenen: de kabouterkist (groep 1,2,3),het diersporenlaboratorium (groep 6,7,8) en de bijenkist (groep 5,6,7,8). Er staan nog meer kisten op zolder over andere onderwerpen. We horen graag van scholen aan welke kisten ze behoefte hebben.

Voor het complete aanbod zie: www.cce-tvenster.nl/pluspakket-renkum-20162017/

Toekomst

Het Renkums Beekdal is niet alleen een prachtig natuurgebied, maar heeft ook veel cultureel erfgoed met grafheuvels, watermolens, landgoederen. Natuur en cultuur gaan hier hand in hand. In samenspraak met scholen willen we graag nieuw aanbod ontwikkelen die aan beide aspecten aandacht besteedt.

contact: info@renkumsbeekdal.nl of ineke.puijk@renkumsbeekdal.nl.