20 maart: Lezing door Birgit Elands over de verschillen in natuurbeelden tussen bevolkingsgroepen

Wat is natuur en hoe moeten we ermee omgaan? Doordat mensen daar verschillend over denken ontstaan er rond het natuurbeheer nogal eens conflicten. Denk aan de discussies rond de Oostvaardersplassen en de terugkeer van de wolf in Nederland. Beleidsmakers en natuurbeheerders worstelen met verschillen in natuurbeelden tussen deskundigen en burgers en tussen burgers onderling.

Lees meer

Reacties

Stichting Renkums Beekdal

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.