Oh kom er eens kijken …

… naar de intocht van de schaapskudde in het Renkums Beekdal. Op 5 december begeleidt schaapshoeder Clemens zijn schapen naar het Renkums Beekdal tegenover het Bezoekerscentrum Renkums Beekdal. De schapen worden ingezet voor de begrazing van teveel witbol in de beekdalgraslanden. Daarom grazen er veel schapen op afgepaalde graasstroken. Door de witbol te begrazen ontstaan er open plekken voor kruidenrijkere vegetaties. Daar doen ze het voor.

Intussen elders in het Renkums Beekdal……

  • Laat de Gemeente Ede in het bovenstroomse brongebied van het Renkums Beekdal, op de Ginkelse hei, vanuit een helikopter schelpkalkgruis uitstrooien om de verzuring van de bosgrond tegen te gaan;
  • Meldt Nature Today dat op het fietspad tussen Wageningen en Bennekom ter hoogte van de Hartenseweg het schelpengruis dat bij het opruimen van een schelpen fietspad in de berm van het nieuwe betonnen fietspad is gelegd nu een nieuwe groeiplaats biedt voor een bijzonder rijke paddenstoelenflora
  • Landgoed Quadenoord 5000 euro uit het Molenfonds ontving als bijdrage voor de herbouw van de Quadenoordse watermolen, overigens helemaal opgebouwd met houten balken en dakbeschot afkomstig van hout uit het eigen bosbezit. Een mooi voorbeeld van circulair bouwen.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.