Opening tentoonstelling: “Welkom bij de zoemmeeting”

Zaterdag 10 juli om 14:00 uur is in het bezoekerscentrum SRB de opening van de tentoonstelling “Welkom bij de zoemmeeting”. In deze tentoonstelling kun je veel zien en beleven m.b.t. het leven van  honingbijen  en solitaire bijen.
Voorzitter Mathieu Pinkers zal iedereen welkom heten en  kort uitleggen wat je kunt verwachten bij deze tentoonstelling. Na een introductiefilmpje kun je gaan ontdekken wat er te leren en beleven valt. Bijvoorbeeld over het belang van de bij  voor ons als mens en voor de biodiversiteit.

Ook op het terrein rond het bezoekerscentrum besteden we veel aandacht aan  bijen. Zo is het oude bijenhotel helemaal gerenoveerd tijdens de actiedag van NL doet. Vrijwilligers hebben het voor de bijen zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Ook de gemeente Renkum besteedt aandacht en geld aan  de wilde bij. Hierdoor kunnen we binnenkort een informatiebord plaatsen bij het vernieuwde bijenhotel.

Bij de ingang naar het bos is een prachtige bank met nestelmogelijkheden voor bijen geplaatst. En natuurlijk maken de boomgaard en bloemen en struiken het voor veel soorten bijen extra aantrekkelijk om op ons terrein te vertoeven.

Laat je daarom verrassen. De tentoonstellingscommissie hoopt dat je geniet van deze tentoonstelling over deze kleine maar o zo belangrijke beestjes.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.