Vrijwilligersbeleid

Het bestuur van SRB heeft beleid geformuleerd inzake de vrijwilligers die bij de stichting werkzaam zijn. In dit beleid (klik hier om het te bekijken) is onder meer opgenomen dat vrijwilligers die werkzaam zijn bij de stichting met de SRB een vrijwilligersovereenkomst aangaan en een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overleggen. In dit kader heeft de SRB ook een vertrouwenspersoon aangewezen waar meldingen van ongewenst gedrag gedaan kunnen worden.