Overlijden Frans Beurskens

Wij zijn enorm geschrokken, toen wij hoorden van het volgende bericht. Frans Beurskens (1960), onze vrijwilliger die zoveel voor ons betekend heeft is zaterdag 3 december j.l. geheel onverwachts overleden. Niet alleen heeft hij zich enorm ingezet voor de Stichting Renkums Beekdal, maar ook voor andere stichtingen in de gemeente Renkum was hij een zeer gedreven vrijwilliger. Onder meer zette hij zich in voor zijn eigen stichting NOK, Heemkunde, Historisch Documentatiecentrum Renkum en Cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek. Wij, de vrijwilligers van Stichting Renkums Beekdal wensen zijn vrouw, kinderen en nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Namens alle vrijwilligers van de Stichting Renkums Beekdal,
Mathieu Pinkers, voorzitter.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.