Participatie?…Natuurlijk!

Mathieu Pinkers
Mathieu Pinkers

Tijdens de bijeenkomst van de leden van de Initiatiefgroep Renkums Beekdal heeft voorzitter Mathieu Pinkers hernieuwde aandacht gevraagd voor de derde missie van de Stichting Renkums Beekdal in de trits van Informatie- Educatie -Participatie.
Met 10000 bezoekers in de eerste tien maanden van het nieuwe Informatiecentrum vervult de Stichting met anderen een belangrijke functie voor de publieksvoorlichting over het Renkums Beekdal, ook als Poort van de Veluwe. Voor de Renkumse scholen is een boeiend natuur en milieueducatie programma in uitvoering. En op het gebied van Participatie zetten tientallen vrijwilligers hun kennis, kunde en tijd in om de kwaliteiten van het Renkums Beekdal te behouden en verder te ontwikkelen. Waar het gaat om Participatie als het maatschappelijk initiatief voor natuur en landschap is de totstandkoming van de omvorming van het industrieterrein naar een nieuw natuurgebied in het Renkums Beekdal een (inter)nationaal voorbeeld van wat burgerparticipatie kan bereiken. Zelfs als voorbeeld avant la lettre nog voordat burgerparticipatie aan ons woordgebruik was toegevoegd. Maar met het voltooien van die transitie is er geen reden voldaan terug te treden. Lessen geleerd kunnen anderen inspireren en tot aanmoediging dienen. Nu de ruimte op hoofdlijnen is ingericht kan er meer zorg uitgaan naar het specifiekere en de kwaliteiten in het detail van het Renkums Beekdal. Met de komst in 2018 van de nieuwe Omgevingswet vervallen tientallen wetten en regels over hoe om te gaan met de ruimte om ons heen van eigen erf tot in het Renkums Beekdal. En verder als het gaat om het Renkums Beekdal, Poort van de Veluwe. Wat daar voor in de plaats komt en hoe overheden en burgers daarmee in de toekomst omgaan wordt in de nieuwe Omgevingswet in belangrijke mate bepaald door burgerparticipatie en burgerinitiatief. De Stichting Renkums Beekdal neemt de taak op zich om burgerinitiatieven voor het Renkums Beekdal, uw beekdal, aan te moedigen en te faciliteren.

Laat ons weten wat u voor het Renkums Beekdal wil. Laat ons weten welke toekomst u voor uw Renkums Beekdal wil. Wij praten en doen dan graag met u verder.

 

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Reacties

  Auteur: Stichting Renkums Beekdal

  Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.