Raad van Advies uitgebreid

Het bestuur is verheugd dat Jannemarie de Jonge, landschapsdeskundige uit Wageningen, en Hans-Paul Visser, financieel deskundige uit Renkum sinds kort zitting nemen in de Raad van Advies (RvA) van Stichting Renkums Beekdal.  Zij zullen samen met de andere RvA leden Dirk van Uitert (voorzitter),  Madeleine Van Mansfeld en Charley Erkens de organisatie komen versterken. De de Raad van Advies (RvA) bestaat sinds 2017 en adviseert onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd, het SRB bestuur op inhoudelijk, financieel en maatschappelijk vlak, met zorg voor de inbedding in een ruimere context en continuïteit van de stichting.

Reacties

Stichting Renkums Beekdal

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.