Radio Kootwijk en De wolven komen !

Foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Canis_lupus_laying.jpg

Op vrijdagavond 28 april carpoolen een tiental vrijwilligers van de Stichting Renkums Beekdal naar Radio Kootwijk voor de tweede voorjaarslezing voor vrijwilligers bij Staatsbosbeheer.

In het Renkums Beekdal is de publieksvoorlichting, die tot drie jaar geleden door Staatsbosbeheer werd verzorgd vanuit het boswachterskantoor De Beken, overgenomen door de Stichting Renkums Beekdal (SRB) die nu, met inzet van een groeiend aantal vrijwilligers, de voorlichting verzorgd vanuit het nieuwe Informatiecentrum Renkums Beekdal.
De stichting kan een beroep doen op boswachter Jaël Bergwerff van Staatsbosbeheer als adviseur. Ook faciliteert Staatsbosbeheer het werk van de vrijwilligers bij SRB.
Dit nieuwe samenwerkingsmodel creëert voor beide organisaties een win-win situatie in een tijd waarin publieksparticipatie bezuinigingen bij de overheid moet opvangen. Zo leveren we een bijdrage aan de vermaatschappelijking van Staatsbosbeheer en bouwen we aan een team van deskundige vrijwilligers voor publieksvoorlichting op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Onderscheiden en samen, Stichting Renkums Beekdal en Staatsbosbeheer.

Zo kon het gebeuren dat de vrijwilligers op uitnodiging van Staatsbosbeheer Radio Kootwijk togen, voor een gezellig samenzijn, een mooie diavoorstelling over paddestoelen op stuifzanden en een uiterst boeiende lezing door Hugh Jansman van Alterra over zijn onderzoek naar gedrag en verspreiding van wolven in Europa. En ja, de wolven komen er aan. Binnen afzienbare tijd zullen ze ook uitzwerven naar Nederland. Op de vraag van een SRB-vrijwilliger hoe te handelen in geval van een ontmoeting met een wolf, was het antwoord dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat je een wolf zult ontmoeten. Wolven mijden mensen. Alleen sporen verraden hun aanwezigheid. Dat ze er zijn zal je vooral merken aan het gedrag van grote hoefdieren. Ze doden voornamelijk de zwakkere exemplaren. Zelf lopen wolven in drukbevolkt Nederland grote kans verkeersslachtoffer te worden. Blijf dus uitkijken naar wolven, ook in het Renkums Beekdal op de Sandr van Wolfheze, waar volgens velen de laatste wolf in Nederland is gezien.

Kijk ook een op:
https://www.youtube.com/watch?v=M4nKtH1iVmI
https://www.wolveninnederland.nl/
https://www.wolveninnederland.nl/nieuws/wolvendraaiboek

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.