Resultaten Klompenpaden 2015

Langs het informatiecentrum Renkums Beekdal lopen drie klompenpaden. Onze vrijwilligersgroep de hoogstambrigade, die het onderhoud verzorgt rondom het informatiecentrum, werkt nauw samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Hieronder vindt u een overzicht van de meeste recente ontwikkelingen van 2015 en het gebruik van deze wandelroutes Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU).
Klompenpaden- Jaarbericht - 2015
Klompenpaden zijn cultuurhistorische wandelroutes die particuliere terreinen, zoals landgoederen en  boerenland, toegankelijk maken voor de wandelaar. Ze gaan zoveel mogelijk over historische tracés en onverharde paden. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer. De paden vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Ook het landschap heeft
voordeel van de ontwikkeling van Klompenpaden: vaak worden landschapselementen hersteld en aangelegd. Door aan te sluiten bij lokale initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer wordt de economie van de streek versterkt.
Het ontwikkelen van Klompenpaden doen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland altijd in samenwerking met diverse particuliere eigenaren, vele vrijwilligers, gemeenten en andere partijen uit de streek.

Kaart
Meer informatie over Klompenpaden: www.klompenpaden.nl.
Meer informatie over Landschap Erfgoed Utrecht: www.landschaperfgoedutrecht.nl.
Meer informatie over Stichting Landschapsbeheer Gelderland: www.landschapsbeheergelderland.nl.
Landschap Erfgoed Utrecht
Bunnikseweg 25
3732 HV De Bilt
T 030 220 55 34
info@landschaperfgoedutrecht.nl
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2a
6891 DA Rozendaal
T 026 3537 444
info@landschapsbeheergelderland.nl

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.