Stchting Renkums Beekdal bij Omgevingsdialoog Smurfit Kappa Parenco

Met vertegenwoordigers van 13 organisaties uit Renkum en omgeving, individuele omwonenden, de provincie Gelderland, gemeente Renkum, GGD, Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en Smurfit Kappa Parenco (SKP) wordt gesproken over verschillende thema’s die buurt, bedrijf en overheden raken. Stichting Renkums Beekdal is een van de deelnemende partijen.

Het centrale thema van de omgevingsdialoog is het vergroten van de leefbaarheid in de omgeving van SKP. De huidige vergunde situatie is hierbij het uitgangspunt. De omgevingsdialoog is een initiatief van provincie, bedrijf en de gemeente. De dialoog wordt geleid door een onafhankelijk gespreksleider en omvat meerdere bijeenkomsten.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.