Verslag Symposium “Heel het Renkums Beekdal” 1 juni 2017

Op 1 juni j.l. kwamen ‘s middags een zestigtal genodigden bijeen in het Informatiecentrum Renkums Beekdal/Restaurant De Beken voor het Symposium “Heel het Renkums Beekdal”.

Onder de aanwezigen bevonden zich lokale bestuurders uit de beekdalgemeenten Renkum, Ede en Wageningen, burgers en ondernemers, onderzoekers en bezoekers, vrijwilligers en bedrijven betrokken op het stroomgebied van het Renkums Beekdal van Hoge Veluwe tot aan Nederrijn. Ook was de nieuwe burgemeester van Renkum, Agnes Schaap aanwezig en Charley Erkens, afscheid nemend bestuurslid van SRB voor wie dit symposium ook werd georganiseerd als een blijk van waardering voor zijn pionierswerk van Hoogstamboomgaard tot Informatiecentrum op de locatie De Beken.

In zijn welkomstwoord gaf Mathieu Pinkers, voorzitter van de Stichting Renkums Beekdal, aan dat van de doelstellingen trits Informatie, Educatie, Participatie vandaag de schijnwerper zou staan op de Participatie doelstelling van de stichting. Participatie als het bevorderen van betrokkenheid van bewoners, bezoekers, vrijwilligers en belanghebbenden bij de huidige en toekomstige kwaliteiten van heel het Renkums Beekdal. Het verschaffen van informatie via het Informatiecentrum en het stimuleren van leren en beleven via de Educatieactiviteiten van de stichting zijn daarvoor ondersteunend aan de Participatie doelstelling.

De Opening van de Inspiratiebijeenkomst door was voor de nieuwe burgemeester van Renkum , Agnes Schaap, een van de eerste officiële handelingen sinds haar benoeming in Renkum. Zij sprak haar waardering uit aan de vele vrijwilligers actief in het Beekdal en voor de stichting met het organiseren van deze bijeenkomst. Uit haar woorden bleek al haar passie voor het Renkums Beekdal en zij beloofde daar vaker terug te komen. (Inmiddels werd zij incognito herkend als deelnemer aan diverse Midzomeractiviteiten in het Beekdal)

Het programma en de inleidingen gehouden tijdens de Inspiratiebijeenkomst kunt u hier inzien.

De inspiratie bijeenkomst werd afgesloten met reacties van drie Panellisten, Wendy Ruwhof, wethouder van de Gemeente Renkum, Rianne Roeters van Staatsbosbeheer Gelderland en afscheid nemend SRB bestuurslid Charley Erkens. Allen waardeerden het initiatief van de stichting en spraken uit met belangstelling uit te kijken naar de vervolgstappen op deze inspiratiebijeenkomst en hun bereidheid de processen van onder op, vanuit de betrokken burgers en belanghebbenden te zullen faciliteren. De voorzitter beloofde na de vakantieperiode de inspiraties uitgesproken en tijdens de inspraakrondes in de pauzes onder de deelnemers verzameld via bijeenkomsten in kleinere kring nader uit te werken tot een Inspiratie Agenda Heel het Renkums Beekdal. Na de sluiting van het Symposium bleven de genodigden nog napraten en borrelen op de afscheidsreceptie voor Charley Erkens.

 

 

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.