Toeristisch Recreatief Overstap Punt wordt aangelegd

Op 30 mei van dit jaar werden zowel het informatiecentrum als het vrijwilligersgebouw van Stichting Renkums Beekdal feestelijk geopend. Daaraan ging trouwens een fiks aantal jaren van voorbereidingen en uitvoering vooraf.
En hoewel we uiterst blij waren met dit prachtige resultaat bleef er natuurlijk ook nog het nodige te wensen over. Een van die wensen betrof het aanleggen van een nieuwe, veilige uitweg voor locatie ‘De Beken’ aan de Nieuwe Keijenbergseweg, waar informatiecentrum, vrijwilligersgebouw en gezinshuis/horecavoorziening gevestigd zijn.

noordzijde zuidzijdeOnveilige situatie aanpakken
In het kader van het programma Veluwe 2010 is op deze locatie destijds een zogenaamd P-Veluwe gerealiseerd. Een eenvoudig parkeerterrein, waar toerist en recreant de auto kunnen verruilen voor fiets of benenwagen. Helaas is destijds verzuimd om de aanleg van deze P-Veluwe te combineren met de verbetering van de uitweg van ‘De Beken’. Locatie en parkeerterrein hebben tot nu toe twee zeer onoverzichtelijke -en daardoor uiterst onveilige- in- en uitritten.
Mede omdat het Renkums Beekdal steeds meer publiek trekt heeft Stichting Renkums Beekdal dan ook het plan opgevat om te zorgen voor een nieuwe veilige ontsluiting van ‘De Beken’.
nieuwe-oprit
Projectplan in samenwerking opgesteld
Reeds in het afgelopen voorjaar hebben we daarom in samenwerking met Staatsbosbeheer en De Beken BV een projectplan opgesteld. Dit plan behelst het realiseren van een nieuwe centrale in- en uitrit ter hoogte van het parkeerterrein. Van de bestaande uitwegen zal de zuidelijke verdwijnen en wordt de noordelijke veranderd in een fietspad. Omdat het plan tevens de aanleg van een nieuwe fietsenstalling en fietsoplaadpunten betreft is er feitelijk ook sprake van het omvormen van P-Veluwe in goed geoutilleerd Toeristisch en Recreatief OverstapPunt: TROP.
Gemeentelijke en eigen financiering
Stichting Renkums Beekdal heeft op basis van het projectplan voor dit TROP tekeningen en een bestek laten opstellen. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar de financiële middelen om de plannen te kunnen realiseren. En dat werd een ware zoektocht die uiteindelijk begin december 2015 succesvol kon worden afgerond. Door de gemeente Renkum werd een bedrag beschikbaar gesteld in het kader van de bevordering van toegankelijkheid en beleving van het Renkums Beekdal.
TROP en veilige uitweg begin 2016 gereed
Dankzij deze gemeentelijke bijdrage en aanvullende eigen financiering van de initiatiefnemers kan het TROP nu gerealiseerd worden. De aanbesteding van de werkzaamheden heeft inmiddels plaatsgevonden en als de benodigde vergunningen snel worden afgegeven kunnen deze reeds medio januari 2016 van start gaan. En dat betekent dat het Renkums Beekdal nog ruim voor het voorjaars- en zomerseizoen op een veilige en hoogwaardige manier ontsloten zal zijn.
Parkeren bij de Keijenberg
Wegens de aanleg van dit Toeristisch Recreatief Overstap Punt is de parkeerplaats P-Veluwe bij het informatiecentrum vanaf maandag 15 februari tijdelijk gesloten. Gedurende drie à vier weken kunt u tijdens deze werkzaamheden parkeren bij onze overburen op de parkeerplaats van de Keijenberg. Onze excuses voor het ongemak.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.