uitreiking Gelderse Pauwenveer

De Gelderse Pauwenveer wordt tweejaarlijks toegekend aan een instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur of natuur in de provincie Gelderland. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan een organisatie die actief is op het gebied van natuur en landschap in Gelderland. De prijs is ingesteld op initiatief van de commissaris van de Koning van Gelderland, C.G.A. Cornielje, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Op 18 november werd de hoofdprijs toegekend aan Vereniging Mooi Wageningen. De andere twee genomineerden, Stichting Boerderij Lingezegen en Stichting Renkums Beekdal, ontvingen ook een prijs bestaande uit een bedrag van 5.000 euro. Volgens het juryrapport kan worden gesteld dat in het Renkums Beekdal veel burgers zich op vrijwillige basis en met veel passie inzetten voor natuur en landschap in Gelderland. Zij doen dit niet op eigen houtje,  maar samen met vele andere partijen en organisaties en met veel aandacht voor diegenen die na ons verantwoordelijkheid moeten dragen voor het behoud van het natuurlijke en culturele erfgoed in Gelderland: de jeugd. Stichting Renkums Beekdal is terecht genomineerd voor de Pauwenveer 2016. Wij feliciteren de Vereniging Mooi Wageningen met hun hoofdprijs. Wij prijzen ons gelukkig met de vrijwilligers in het Renkums Beekdal die de prijs verdiend hebben.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.