Van industrieterrein naar vlinderidylle in Renkumse beekdal

De afgelopen jaren is in het dal van de Renkumse beek hard gewerkt om een industrieterrein om te vormen tot natuur. Een zeldzame gebeurtenis, want in de regel gaat dat andersom. Met uitrijden van maaisel uit een ander beekdal is dit proces onlangs afgerond en wordt alle ruimte geboden voor ontwikkeling van een bloemrijke vlinderidylle.

Het industrieterrein lag al geruime tijd niet handig meer: slecht bereikbaar voor vrachtverkeer en op een plek met grote kansen voor natuurontwikkeling. Dat het daar lag was nog een erfenis uit de tijd dat de beek werd benut voor de papierfabriek, maar hoewel de Parenco nog steeds papier maakt, gebeurt dat nu aan de Rijn en is de beek daarvoor niet meer nodig.

Het beekdal vormt nu vooral een belangrijke schakel in de overgang tussen Veluwe en Rijndal. Op termijn komen er wellicht ooit herten langs. Maar zeker is dat het beekdal ruimte biedt aan de ontwikkeling van soortenrijke natte hooilanden en een door de beek gevoed doorstroommoeras. Dat biedt ook ruimte voor vlinders. Bovenstrooms is het herstel al verder gevorderd en is de bruine vuurvlinder al teruggekeerd.

Lees meer bij de Vlinderstichting 3 november 2014

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.