Vrijwilligersbeleid

Het bestuur van SRB heeft beleid geformuleerd inzake de vrijwilligers bij de Stichting werkzaam. In dit beleid (link naar het vrijwilligersbeleidsdocument) is ondermeer opgenomen dat vrijwilligers werkzaam bij de stichting met de SRB een vrijwilligersovereenkomst aangaan en een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overleggen. In dit kader heeft de SRB ook een Vertrouwenspersoon aangewezen waar meldingen van ongewenst gedrag gedaan kunnen worden.